“Ik wil varkensboeren een beter imago geven. Omdat ze het verdienen.”

De oorsprong van Dreug ligt in de varkenshouderij sector en is opgezet door Ivo van Dijk. Ivo heeft vele uren met passie mogen samenwerken met verschillende varkensboeren en heeft daardoor een nauwe verbinding met de varkenshouderij.

De Nederlandse varkenshouderij ligt voorop ten opzichte van de rest van de wereld. Willen de boeren in Nederland blijven voldoen aan de steeds strenger wordende wet- en regelgeving van de overheid, moeten zij vooruitstrevend zijn. Veel boeren ervaren een enorme druk door deze steeds strenger wordende regels. Zij moeten veel investeren in het klimaat, bijvoorbeeld in Co2-reductie, maar dit soort investeringen zijn moeilijk terug te verdienen door de lage prijs uit de markt. Boeren moeten het anders gaan doen en daar helpt Dreug ze graag bij!